Деница Русева

Деница Русева

Деница прави голяма част от снимките, който са използвани в сайта на филма.

Завършва "История" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и "Фотография" в НАТФИЗ "Кр. Сарафов". Тази комбинация от специалности определя до голяма степен интереса й към документални проекти, свързани с пътуване, изследване, прекрачване на границите на комфорт в непознати страни и посоки. Обикновено идеите й възникват по време на път и пътуването като състояние на ума е определящо за нейното развитие като творец.

Реализирани до момента документални фотографски проекти: "Wrangelstraße. Berlin D-10997", "Между два сезона".