Стани домакин на прожекция

Стани домакин на прожекция (кадър)

Покажете на хората около вас другата страна на ромските махали – станете домакин на прожекция на филма „Ром Кихот“.

Филмът е на разположение за прожекция на обучения и семинари, в библиотеки, класни стаи, читалища, университети, офиси. Никоя група зрители не е твърде малка за авторите. Те са готови, ако имат възможност, да присъстват и да дискутират по темата на филма.

При прожекция с некомерсиална цел организаторите на прожекцията поемат пощенските разходи за изпращане на копие на филма и на човек от екипа или героите, ако поканят такъв. При прожекция с билети приходите се делят в съотношение 60/40, като частта от 60% е за организаторите, 40% за продуцентите на филма.

Имате въпроси?

Питайте ни за всичко, свързано с прожекциите или си запазете дата на имейл romaquixote@arsdigital.org

 

Ето къде беше прожектиран филма по инициативата на зрители:

Софийски университет, в учебен час на Катедра Социология, по инициатива на студентката Сара Божинова

Софийски университет, свободна прожекция организирана от студента Петър Петров

Бар Там, Велико Търново, организатор Амалипе

Пловдив, организатор Амалипе - Пловдв

Пловдивски университет, в час на студенти по етнология, организатор Гергана Дончева, PhD

Шумен, организатор Амалипе-Шумен

Читалището в квартал "Изгрев", Кюстендил, организатори много :)

Дупница, организатор Таня Соколова от Община Дупница, съвместно със Здравни медиатори - Дупница и читалище Спартак

Хайредин, обл. Враца, Сдружение "Нов път"